Hundens historia

Hunden är en omtyckt följeslagare, till exempel för den som vill ta en promenad eller titta på fotboll. Som en omtyckt familjemedlem ligger hunden där bredvid dig när du spelar på Unibet TV Sverige eller läser en god bok. Den här fina gemenskapen har en lång historia då människor och hundar har levt tillsammans längre än vad många vet om.

Den tama vargen

Uttrycket “hunden är människans bästa vän” är välkänt, och hunden är idag en naturlig del av det mänskliga samhället. Denna nära relation har utvecklats tack vare att både människan och hunden är sociala varelser. Troligtvis uppkom denna tidiga interaktion när människan var på vandring från Östafrika för över 100 000 år sedan. Människan och vargen jagade samma byten och levde nära varandra. Vargflockar började uppehålla sig runt mänskliga boplatser och åt av människans matrester. Med tiden blev de allt tamare. Människorna började att ta hand om de vargungar de hittade och tog in dem i sitt samhälle. Vargarna blev vänner, lekkamrater eller mat och användes för sin päls. Ibland brukades de också till jakt och till att vakta boplatsen.

Framgångsrik domesticering

Den domesticering som skett av vargen så att den gradvis förvandlades till hund har varit både en kulturell och en biologisk process. I naturen finns det naturliga urvalet där de mest framgångsrika individerna i en population får flest ungar och på så vis kan föra sina gener vidare. Men detta har inte skett på samma sätt när vargen domesticerats. Människan har lagt till sina egna kriterier i urvalet kring hur varje ny hundgeneration ser ut. Många av vargens egenskaper har på så vis försvunnit, de flesta hundraser är idag betydligt tamare än vargar. Denna “tamhet” kan också härledas till fenomenet neoteni, som innebär att den vilda vargens ungdomsegenskaper har bevarats även i vuxen ålder hos dagens hundar. De får inte vargens vuxna beteende utan fortsätter att vara en sorts barnsliga vargar hela livet.