Uppfödningshistorik

Algojos föder upp hundar av rasen dogue de bordeaux. Just denna hundras är en av de äldsta raserna i Frankrike och den omnämns faktiskt redan under 1300-talet. Från ungefär mitten av 1800-talet användes hundar av denna ras till jakt på exempelvis vildsvin. Under denna tid var rasen stark och hyfsat snabb. Rasen användes också till hundslagsmål, som vakthund i hem och till boskap eller som hjälpreda till slaktaren. Under världskrigen minskade denna ras i antal mycket stort och man kan i princip säga att den var nära utrotning efter att andra världskriget ägt rum. Hundrasen fick dock en nystart under 1960-talet och den allra första individen importerades troligen till Sverige under år 1992 och den första valpkullen föddes här år 1994.

I dag är denna ras främst använd för sällskap, även om några individer fortfarande har mycket vakt i sig. Hunden förekommer inte i jaktsammanhang i dag och ofta är hunden för tung för att kunna springa snabbt.

Denna hundras är relativt olika greyhounds. För det första är har rasen olika ursprung, och helt olika kroppsbyggnad. Denna ras är avlad för att var stark, modig och kraftig men samtidigt någorlunda snabb för att kunna hinna ifatt vildsvin. Greyhounden är snabb, men skulle inte ha någon chans om ett vildsvin slog mot den, och greyhounden är inte heller stark nog för att kunna användas som vakthund.

En greyhound är en gammal ras och den har troligen funnits i så mycket som 4000 år. Man har i de egyptiska pyramiderna funnit avbildningar av hundar och det är rasen greyhound de mest kan liknas med. Eftersom att dessa avbildningar hittats kan man ofta tro att rasen kommer härifrån och det skulle också kunna stämma med rasens slanka kroppsbyggnad. Det är dock som så att greyhounden inte alls kommer från ett speciellt varmt land. Den kommer faktiskt från Storbritannien och innan dess är ursprunget relativt okänt. Det sägs att romarna tog med hunden till Storbritannien i samband med invasionen år 43 och sedan började aveln av rasen. Man har hela tiden velat behålla hundens raka och slanka profil och därför har man inte förändrat utseendet nämnvärt.

Även om både dogue de bordeaux och greyhound har ursprung i Europa och från början varit avlade för att ha en viss snabbhet i kroppen finns det nu inte många likheter. De skiljer sig åt både gällande färg, storlek, kroppsbyggnad och temperament. Inom greyhound finns det maxvikter som hunden ska hålla sig inom medan det inom rasen dogue de bordeaux endast finns en minimivikt. Hunden kan utöver denna väga hur mycket som helst.

På Algojos siktar man till att avla fram rastypiska hundar som följer standarden och som inte är överdrivet stora eller har allt för mycket rynkor eftersom att dessa kan ställa till problem för hunden på olika sätt. Dessa rynkor är också något som greyhounden helt saknar. Denna ras är mycket slät och har ofta nästan inget fett på kroppen.

En sak raserna har gemensamt är dock risken för olika höftledsfel. Detta är dock något som i dag finns hos nästan alla hundraser och många gånger beror just dessa fel på en felaktig avel samt fel träning när hunden varit för ung. Detta är något seriösa uppfödare försöker avla bort och genom röntgen, ultraljud med mera kan man relativt snabbt upptäcka dessa olika fel i dagsläget.